Кафедра теоретичної електротехніки

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опис освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була започаткована у 2018 році на базі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Того ж року відбувся перший прийом студентів на нову освітню програму.

Основною метою створення нової освітньої програми було поєднання досягнень науковців в області теоретичних та експериментальних досліджень електротехнічного та електроенергетичного обладнання для випуску в подальшому, конкурентоспроможних фахівців з галузі знань 14 «Електрична інженерія», які спеціалізуються на досконалому знанні теоретичних основ функціонування, технічної експлуатації, діагностування та випробування електротехнічного обладнання, а також здатних практично удосконалювати сучасні електротехнічні пристрої та обслуговувати електротехнологічні комплекси в широкому спектрі їхнього застосування. У 2018 році для посилення якості теоретичної підготовки майбутніх фахівців, а також забезпечення якісної бази експериментальних та лабораторних досліджень за новоствореною ОП, до складу кафедри теоретичної електротехніки, яка до того здійснювала загальноуніверситетську підготовку здобувачів вищої освіти за дисциплінами електротехнічного спрямування, було приєднано групу науково-педагогічних працівників кафедри техніки та електрофізики високих. ОП переглядалася у 2020 та 2021 роках. У відповідності до Наказу № НОН/167/2022 від 02.06.2022 р. по КПІ ім. Ігоря Сікорського, освітня програма «Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» закріплена за кафедрою теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики.

До розробки програми були залучені:

  • Керівник проєктної групи Троценко Євгеній Олександрович, доцент кафедри теоретичної електротехніки, доцент, кандидат технічних наук;
  • Островерхов Микола Якович, завідувач кафедри теоретичної електротехніки, професор, доктор технічних наук;
  • Бржезицький Володимир Олександрович, професор кафедри теоретичної електротехніки, професор, доктор технічних наук;
  • Проценко Олександр Ростиславович, доцент кафедри теоретичної електротехніки, доцент, кандидат технічних наук;
  • Бех Дмитро Віталійович, інженер 1-ї категорії сектору проєктування електричних підстанцій відділу проєктування електричних станцій і підстанцій бюро комплексного проектування ТОВ «КЕБК» (Київська Енергетична Будівельна Компанія);
  • Почтар Ярослав Сергійович, студент кафедри теоретичної електротехніки, здобувач вищої освіти за даною освітньою програмою.

Перший випуск фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за новою ОП «Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси» відбувся влітку 2022 року.

Громадське обговорення освітньо-професійної програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" створено Google-форму, де приймаються пропозиції, рекомендації та зауваження від стейкхолдерів щодо освітньої програми:
Відкрити Google-форму

Освітньо-професійні програми та начальні плани

2018 рік
Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2018 рік Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
очна (денна) форма навчання, 2018 рік
Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
заочна форма навчання, 2018 рік
Завантажити
2020 рік
Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2020 рік Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
очна (денна) форма навчання, 2020 рік
Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
заочна форма навчання, 2020 рік
Завантажити
2021 рік
Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2021 рік Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
очна (денна) форма навчання, 2021 рік
Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
заочна форма навчання, 2021 рік
Завантажити
2022 рік
Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 рік Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
очна (денна) форма навчання, 2022 рік
Завантажити
Навчальний план за освітньо-професійною програмою,
заочна форма навчання, 2022 рік
Завантажити

Відгуки та рецензії на освітньо-професійну програму

ВІДГУКИ
Відгук директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Електротехнічний сервіс "ЕТАЛОН" Завантажити
Відгук директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр "Енергозв'язок" Завантажити
Відгук завідувач кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету Завантажити
РЕЦЕНЗІЇ
Рецензія головного наукового співробітника відділу електроживлення технологічних систем №16 Інституту електродинаміки Національної академії наук України Завантажити
Рецензія директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерний центр "Техноенергомаш" Завантажити
Рецензія генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКНІС-ІНЖИНІРИНГ" Завантажити

Пропозиції здобувачів вищої освіти

Пропозиції щодо удосконалення освітньо-професійної програми, які запропонував студент групи ЕВ-81 Почтар Ярослав Сергійович Завантажити
Пропозиції щодо удосконалення освітньо-професійної програми, які запропонував студент групи ЕВ-81 Циганков Руслан Сергійович Завантажити

Витяги з протоколів засідання науково-методичної комісії та кафедри теоретичної електротехніки, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії із спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" від 25 листопада 2021 року, протокол №3 "Про затвердження освітньо-професійних програм бакалавра факультету електроенерготехніки та автоматики" Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського від 21 лютого 2018 року № 7 "Про затвердження освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів "Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського від 29 квітня 2020 року № 8 "Про пропозиції працедавців з удосконалення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів "Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського від 27 січня 2021 року № 6 "Про розгляд пропозицій із внесення змін до проекту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів "Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського від 24 листопада 2021 року № 4 "Про розгляд пропозицій із внесення змін до проекту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів "Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Завантажити

Витяг з протоколу засідання кафедри теоретичної електротехніки факультету електроенерготехніки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського від 17 червня 2022 року № 12 "Про затвердження змін в силабусах освітніх компонент до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів "Електротехнічні пристрої та електротехнічні комплекси" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Завантажити