Кафедра теоретичної електротехніки

Історія кафедри

Історія кафедри теоретичної електротехніки

Кафедра електротехніки у Київському політехнічному інституті була заснована на початку ХХ століття. В подальшому кафедра постійно удосконалювалася та неодноразово змінювала свою назву. Кафедра є найбільшою на Факультеті електроенерготехніки та автоматики, і на даний час носить назву кафедри теоретичної електротехніки.

У 1987 році до колективу кафедри теоретичних основ електротехніки влилася група викладачів кафедри промислової електроніки. Кафедра починає забезпечувати учбові курси: теоретичні основи електротехніки; електричні та магнітні кола; електротехніка та електроніка; промислова електроніка; електронні, мікропроцесорні та перетворювальні пристрої; основи перетворювальної техніки; електроніка та мікросхемотехніка; мікропроцесорна техніка; електроніка; спеціальні питання передачі електроенергії. На кафедрі починають регулярно проводитися олімпіади з теоретичних основ електротехніки, в яких беруть участь студенти Київського політехнічного інституту та інших вузів Києва та всієї України. Окрім традиційних для кафедри курсів: “Теоретичні основи електротехніки”, “Електротехніка”,“Теорія електричних кіл” розроблені і методично забезпечені курси: "Математичні задачі енергетики” та “Передача енергії постійним струмом високої напруги”.

У 1999 році кафедри теоретичних основ електротехніки і кафедри загальної електротехніки були об'єднані в кафедру теоретичної електротехніки. Кафедра отримала новий імпульс у розвитку наукової роботи, покращилась методична та видавнича діяльність, значно збільшилась частка молодих спеціалістів у навчальному та дослідницькому процесах, збільшується кількість молодих кандидатів наук.

У 2018 році до кафедри було приєднано кафедру техніки та електрофізики високих напруг. В цьому ж році розпочинається новий етап в історії кафедри. Кафедра стає випусковою, на ній відкрито нову освітню програму "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" і зараховано першу групу бакалаврів та першу групу магістрів. Майбутні випускники починають опановувати комп'ютерно-інтегровані технології та програмно-технічні засоби автоматизації в електроенергетиці. Кафедра починає готувати студентів до розроблення, проектування, експлуатації, дослідження електротехнологічних комплексів та електротехнічного обладнання для високотехнологічних галузей.

Детальніше ознайомитися з історією кафедри теоретичної електротехніки можна тут:

Читати далі