Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-наукова програма Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

Метою освітньо-наукової програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців, здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, викладацької роботи у закладах вищої освіти.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 роках.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2024 році відбудеться з з 22 липня 2024 року по 26 серпня 2024 року

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: додаткове вступне випробування (в разі необхідності, для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста), вступний іспит з іноземної мови, вступний іспит із спеціальності.

Детальніше ознайомитися з правилами вступу до аспірантури можна на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Детальніше

Програми вступних випробувань

Програми вступних випробувань до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році

Програма вступного іспиту із спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Завантажити

Програма вступного випробування з іноземної мови для вступу на освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії, всі спеціальності, крім 011 Освітні, педагогічні науки та 035 Філологія Завантажити

Cертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Тип сертифіката: Електронний (із зовнішнім підписом)

Файл сертифіката (5420.pdf) Електронний підпис (5420.sign.p7s) Електронна печатка (5420.stamp.p7s)