Кафедра теоретичної електротехніки

Вступ до магістратури

Вступ до магістратури

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

Освітньо-наукова програма Електроенергетика та електромеханіка

Якщо ти плануєш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний – другий (магістерський) рівень вищої освіти. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" - це підготовка магістрів для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки "Електроенергетика та електромеханіка" розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури. Проте, вступ до аспірантури можливий з дипломом магістра як за освітньо-науковою так і за освітньо-професійною програмою.

Ступінь магістра по спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" передбачає більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу та підготовку студентів до науково-дослідної діяльності в Україні та іноземних університетах-партнерах. Саме магістри визначають розвиток енергетичного сектору в майбутньому.

Метою освітньо-професійної програми "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" є підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми у електроенергетичній, електротехнічній і електромеханічній галузі та здійснювати інноваційну професійну діяльність, що передбачає застосування теорій та принципів роботи електротехнічних пристроїв та електротехнологічних комплексів та здатен працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства також в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Метою освітньо-наукової програми "Електроенергетика та електромеханіка" є підготовка висококваліфікованих, інтегрованих до вітчизняного та міжнародного професійного і науково-освітнього простору професіоналів, здатних здійснювати науковоінноваційну і викладацьку діяльність, а також вирішувати складні проєктні задачі в області електроенергетики та електромеханіки, що передбачає знання принципів побудови, теорії функціонування, експлуатації та керування параметрами стану електроенергетичних та електромеханічних систем в умовах сталого розвитку суспільства, всебічного професійного, інтелектуального та творчого розвитку особистості в науково-професійному середовищі та трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами.

Особливості вступу до магістратури в 2024 році

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Для вступу на спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), необхідно буде скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплома бакалавра? Додаткове вступне випробування складати не потрібно. Але скласти ЄВІ або фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно.

Детальніше ознайомитися з правилами вступу до магістратури можна на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Детальніше

Програма фахового іспиту для вступу до магістратури у 2024 році

Програма фахового іспиту для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у 2024 році Завантажити

Програма фахового іспиту для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра "Електроенергетика та електромеханіка" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у 2024 році Завантажити

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми підготовки магістра "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"

Тип сертифіката: Електронний (із зовнішнім підписом)

Файл сертифіката (6896.pdf) Електронний підпис (6896.sign.p7s) Електронна печатка (6896.stamp.p7s)

Сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки магістра "Електроенергетика та електромеханіка"

Тип сертифіката: Електронний (із зовнішнім підписом)

Файл сертифіката (8203.pdf) Електронний підпис (8203.sign.p7s) Електронна печатка (8203.stamp.p7s)

Консультації до фахового іспиту для вступу до магістратури у 2024 році

Відеозапис консультації до фахового іспиту для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у 2024 році розміщено в Telegram-каналі кафедри теоретичної електротехніки Детальніше

Відеозапис консультації до фахового іспиту для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістра "Електроенергетика та електромеханіка" за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у 2024 році розміщено в Telegram-каналі кафедри теоретичної електротехніки Детальніше

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:

Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 112. Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси", освітньо-наукова програма "Електроенергетика та електромеханіка".

“Гаряча лінія” відбіркової комісії ФЕА: (+380 99) 030-96-63

Електронна пошта відбіркової комісії ФЕА: vk.fea@lll.kpi.ua