Кафедра теоретичної електротехніки

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Академічна мобільність

Освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" передбачає можливість здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу, включаючи як здобувачів вищої освіти, так і науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Право на академічну мобільність реалізується на основі міжнародних договорів по співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними та іноземними закладами вищої освіти, а також між учасником освітнього процесу та закладом вищої освіти з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією університету на основі індивідуальних запрошень.

Нормативні документи щодо академічної мобільності

Відділ академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського Детальніше
Положення про академічну мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського Завантажити
Положення про порядок конкурсного відбору кандидатів за проектами кредитної мобільності у рамках програми Еразмус+ (КА107) Завантажити
Положення про порядок оформлення індивідуального навчального плану студента у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності або стажуванням за кордоном Завантажити
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання Завантажити
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній або інформальній освіті Завантажити

Програми академічної мобільності

Програма подвійного диплому з Університетом прикладних наук Середнього Гессена Детальніше
Технічний університет Дрездена – стипендія ім. Георгіуса Агріколи Детальніше
Програма подвійного диплому з Університетом Ле Ману Детальніше
Програма подвійного диплому з Центральною школою Ліону Детальніше
Програма подвійного диплому з Корейським інститутом науки та технологій Детальніше
Меморандум про взаєморозуміння між Університетом західної Богемії у Пльзені і Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Детальніше