Кафедра теоретичної електротехніки

Наукові семінари

Наукові семінари

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та семінарах, які проводяться на базі НТУУ "КПІ" та факультету електроенерготехніки та автоматики.

На кафедрі регулярно проводяться наукові та методичні семінари, на яких заслуховують результати наукової роботи студентів, аспірантів та молодих вчених.

На ці семінари запрошуються науковці з інших кафедр факультету та з інституту Електродинаміки НАН України.