Кафедра теоретичної електротехніки

Абітурієнтам

Вступникам

Вступ на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

В освітній програмі студенти вивчають сучасні програмно-комп’ютерні засоби.

Комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання здійснюється за допомогою сучасних пакетів прикладних програм.

Нова освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" охоплює самі різні способи використання електрики та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Електрична інженерія в сучасних умовах — це технічне застосування електрики, електроніки, електромагнетизму та комп'ютерно-інтегрованих технологій, спрямоване на виробництво, експлуатацію, модернізацію та інтелектуальне керування електротехнічними пристроями та електрообладнанням і задоволення потреб суспільства в електричній енергії.

Сучасна енергетика

Випускники кафедри здатні вирішувати всі задачі сучасної енергетики, включаючи розробку, реалізацію та впровадження:

  • інтелектуальних систем керування будівлями (Smart Home) та побутовими приладами
  • суперконденсаторів та нових накопичувачів енергії
  • зарядних станцій для електромобілів
  • пристроїв захисту від блискавки котеджів, вітрових турбін, сонячних батарей, електричних підстанцій, ліній зв'язку та ліній електропередачі
  • пристроїв захисту від імпульсних перенапруг
  • автоматизації електротехнічних комплексів, технологічних процесів та електротехнологічних установок

Енергетика майбутнього

Випускники кафедри підготовлені до викликів енергетики майбутнього, включаючи:

  • створення високоінтегрованих інтелектуальних електричних мереж нового покоління
  • проектування та забезпечення енергоефективності будівель

Електроенергетики будуть потрібні завжди

Електротехнічі пристрої використовуються в кожному виді діяльності, незалежно від його близькості до технічних робіт. Попит на електротехнічну продукцію зростає з кожним роком і в подальшому не буде знижуватися. Технічні фахівці, і передусім енергетики, будуть завжди затребувані. Ваше навчання буде присвячене новим тенденціям в галузі електроенергетики. За результатами навчання ви одержите диплом бакалавра про повну вищу освіту та право продовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Кафедра теоретичної електротехніки забезпечує підготовку фахівців на БЮДЖЕТНІЙ основі за денною та заочною формами навчання за всіма освітніми ступенями:

Освітній ступінь "Бакалавр" (за сертифікатами Зовнішнього незалежного оцінювання).

На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Студенти кафедри мають можливість навчатись в інституті військової підготовки, а також паралельно отримувати другу вищу освіту (на контрактній основі), наприклад, економічного або юридичного профілю тут же при Університеті. Студентам з інших міст та сіл України надається гуртожиток.Кафедра співпрацює з провідними роботодавцями, що гарантує реальну практику студентів та успішне працевлаштування випускників у провідних компаніях.

Освітній ступінь "Магістр".

На навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра відповідного напряму. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів за освітньою програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Затребувані професії

Випускники кафедри теоретичної електротехніки після завершення навчання отримують диплом про вищу освіту державного зразка, а також додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) на англійській мові і можуть займати всі затребувані посади як в енергетичному секторі Україні, так і за кордоном.

Всі посади входять до чинного класифікатору професій України ДК003:2010 та Міжнародної стандартної класифікації професій (International Standard Classification of Occupations 2008, ISCO-08). Переглянути весь список можна тут:

Детальніше

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:

Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 112. Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

“Гаряча лінія” відбіркової комісії ФЕА: (+380 99) 030-96-63

Електронна пошта відбіркової комісії ФЕА: vk.fea@lll.kpi.ua