Кафедра теоретичної електротехніки

Абітурієнтам

Абітурієнтам

Вступ на спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

В освітній програмі студенти вивчають сучасні програмно-комп’ютерні засоби.

Комп’ютерний інжиніринг, комп’ютерне моделювання та комп’ютерне проектування електротехнологічних комплексів, електротехнічних пристроїв та електротехнічного обладнання здійснюється за допомогою сучасних пакетів прикладних програм.

Координатор роботи з абітурієнтами:

Доцент Лободзинський Вадим Юрійович:

  • Email: vadim_lv@bigmir.net
  • Телефон, Viber, Telegram: +380956672717

Приклад заповнення додаткової заяви від відбіркової комісії факультету електроенерготехніки та автоматики

Нова освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" охоплює самі різні способи використання електрики та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Електрична інженерія в сучасних умовах — це технічне застосування електрики, електроніки, електромагнетизму та комп'ютерно-інтегрованих технологій, спрямоване на виробництво, експлуатацію, модернізацію та інтелектуальне керування електротехнічними пристроями та електрообладнанням і задоволення потреб суспільства в електричній енергії.

Сучасна енергетика

Випускники кафедри здатні вирішувати всі задачі сучасної енергетики, включаючи розробку, реалізацію та впровадження:

  • інтелектуальних систем керування будівлями (Smart Home) та побутовими приладами
  • суперконденсаторів та нових накопичувачів енергії
  • зарядних станцій для електромобілів
  • пристроїв захисту від блискавки котеджів, вітрових турбін, сонячних батарей, електричних підстанцій, ліній зв'язку та ліній електропередачі
  • пристроїв захисту від імпульсних перенапруг
  • автоматизації електротехнічних комплексів, технологічних процесів та електротехнологічних установок

Енергетика майбутнього

Випускники кафедри підготовлені до викликів енергетики майбутнього, включаючи:

  • створення високоінтегрованих інтелектуальних електричних мереж нового покоління
  • проектування та забезпечення енергоефективності будівель

Електроенергетики будуть потрібні завжди

Електротехнічі пристрої використовуються в кожному виді діяльності, незалежно від його близькості до технічних робіт. Попит на електротехнічну продукцію зростає з кожним роком і в подальшому не буде знижуватися. Технічні фахівці, і передусім енергетики, будуть завжди затребувані. Ваше навчання буде присвячене новим тенденціям в галузі електроенергетики. За результатами навчання ви одержите диплом бакалавра про повну вищу освіту та право продовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Кафедра теоретичної електротехніки забезпечує підготовку фахівців на БЮДЖЕТНІЙ основі за денною та заочною формами навчання за всіма освітніми ступенями:

Освітній ступінь "Бакалавр" (за сертифікатами Зовнішнього незалежного оцінювання).

На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Студенти кафедри мають можливість навчатись в інституті військової підготовки, а також паралельно отримувати другу вищу освіту (на контрактній основі), наприклад, економічного або юридичного профілю тут же при Університеті. Студентам з інших міст та сіл України надається гуртожиток.Кафедра співпрацює з провідними роботодавцями, що гарантує реальну практику студентів та успішне працевлаштування випускників у провідних компаніях.

Освітній ступінь "Магістр".

На навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра відповідного напряму. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів за освітньою програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Затребувані професії

Випускники кафедри теоретичної електротехніки після завершення навчання отримують диплом про вищу освіту державного зразка, а також додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) на англійській мові і можуть займати всі затребувані посади як в енергетичному секторі Україні, так і за кордоном.

Всі посади входять до чинного класифікатору професій України ДК003:2010 та Міжнародної стандартної класифікації професій (International Standard Classification of Occupations 2008, ISCO-08). Переглянути весь список можна тут:

Детальніше

Адреса Відбіркової комісії Факультету електроенерготехніки та автоматики:

Україна, 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 37, корпус 20, кімната 112. Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".