Кафедра теоретичної електротехніки

Науково-педагогічні працівники

ОСТРОВЕРХОВ МИКОЛА ЯКОВИЧ

Завідувач кафедри теоретичної електротехніки

Професор

Доктор технічних наук

Основні етапи науково-педагогічної роботи

Доктор технічних наук, завідувач кафедри теоретичної електротехніки. Закінчив у 1985 р. електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок». Кваліфікація за дипломом – інженер-електрик. Кандидатську дисертацію захистив в Київському політехнічному інституті за спеціальністю 05.13.07-«Автоматизація технологічних процесів і виробництв» на тему «Система автоматичного керування телескопічністю рулонів при змотуванні прокату». Докторську дисертацію захистив в НТУ «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.09.03-«Електротехнічні комплекси та системи» за темою «Електромеханічні системи на основі безконтактних виконавчих пристроїв для автоматичного керування параметрами штаби в ході неперервної прокатки».

Працював на кафедрі електропривода та автоматизації промислових установок (перейменована на кафедру автоматизації електромеханічних систем та електроприводу) на посадах стажера-дослідника, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого викладача, доцента, професора. Викладав дисципліни «Теорія електропривода», «Автоматизовані системи управління технологічними процесами», «Обчислювальна техніка та програмування».

З 1992-2002 рр. був відповідальним за наукову, а з 2003-2014 рр. – за навчально-методичну роботу кафедри. З 2007-2015 рр. виконував обов’язки ученого секретаря науково-методичної підкомісії з електромеханіки МОН України. Був головою робочої групи МОН України з розробки стандартів вищої школи за напрямом підготовки 6.050702-«Електромеханіка».

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Основні напрями наукових досліджень: електромеханічні системи автоматичного керування з безконтактними виконавчими пристроями; методи керування взаємозв’язаними електромеханічними системами в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту.

Автор більше 120 друкованих праць, в т.ч. біля 50 наукових статей у фахових виданнях України, 3 навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві), 10 патентів України.

Основні напрямки наукових досліджень

  • Електромеханічні системи автоматичного керування з безконтактними виконавчими пристроями
  • Методи керування взаємнозв'язаними електромеханічними системами в умовах невизначенності математичної моделі об'єкту

Викладає дисципліни:

  • Електротехніка ФБТ БІ-81
  • Електротехніка і електроніка ММІ МТ-з81
  • Електротехніка і електроніка ММІ МД-з81

Авторський профіль у міжнародних наукометричних базах:

ORCID Google Scholar Scopus Intellect

Контакти:

Адреса:

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Політехнічна, 37, корпус №20, кімната 209

Телефон:

  • +380502541067

email:

  • n.ostroverkhov@hotmail.com