Кафедра теоретичної електротехніки

Науково-педагогічні працівники

ЧИБЕЛІС ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Доцент кафедри теоретичної електротехніки

Доцент

Кандидат технічних наук

Основні етапи науково-педагогічної роботи.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки. Закінчив факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту в 1980 році. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Исследование электромагнитных процессов в условно-двенадцатифазных источниках реактивной мощности». На кафедрі з 1980 року по сьогодення працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента. Є першим заступником завідувача кафедри теоретичної електротехніки, головою профбюро факультету електроенерготехніки та автоматики, секретарем Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка».

Основні напрямки наукових досліджень

 • Розвиток підвищення надійності, пропускної електричної потужності та екологічності силових кабелів на напруги до 110 кВ і освоєння нової технології їх промислового виготовлення та діагностики
 • Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг
 • Розробка науково-технічних засобів неруйнівної діагностики вітчизняних надвисоковольтних кабелів світового рівня для підвищення їх експлуатаційної надійності та ресурсу

Викладає дисципліни:

 • Електротехніка ПБФ ПК-91
 • Електротехніка ІХФ ЛА-91,ЛА-92
 • Теоретичні основи електротехніки-1 ІЕЕ ОЕ-зп01,ОН-зп01
 • Теоретичні основи електротехніки-1 ІЕЕ ОМ-зп01
 • Основи електротехніки та електроніки ІЕЕ ОТ-з01
 • Спеціальні питання електротехніки та електроніки ІЕЕ ОТ-зп01
 • Теоретичні основи електротехніки-1 ІЕЕ ОМ-зп01,ОА-зп01
 • Теоретичні основи електротехніки-1 ІЕЕ ОЕ-зп91,ОН-зп91
 • Теоретичні основи електротехніки-1 ІЕЕ ОЕ-зп01,ОН-зп01

Авторський профіль у міжнародних наукометричних базах:

ORCID Google Scholar Scopus Intellect

Контакти:

Адреса:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Політехнічна, 37, корпус №20, кімната 260

Телефон:

 • +380442048239