Кафедра теоретичної електротехніки

Науково-педагогічні працівники

ПЕРЕТЯТКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

Доцент кафедри теоретичної електротехніки

Доцент

Кандидат технічних наук

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.)

Основні етапи науково-педагогічної роботи.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної електротехніки. Закінчила у 2004 році факультет електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України “КПІ” за спеціальністю “Техніка і електрофізика високих напруг”. У 2004-2007 роках навчалась в аспірантурі НТУУ “КПІ”. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію “Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів” за спеціальністю 05.09.05 – “Теоретична електротехніка”.

На кафедрі теоретичної електротехніки: в 2005-2007 рр. виконувала обов’язки інженера з підготовки лабораторних робіт; в 2007-2008 рр. – асистент кафедри теоретичної електротехніки; в 2008-2013 рр. – старший викладач кафедри теоретичної електротехніки; з 2013 рр. по теперішній час – доцент кафедри теоретичної електротехніки.

Член спеціалізованої вченої ради "К 26.002.06" при Національному технічному університеті України “КПІ”, виконую обов’язки відповідальної особи за методичне забезпечення кафедри.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених за роботу “Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ” (2009 року).

Автор 35 наукових та навчально-методичних праць, співавтор навчального посібника з грифом МОН України та монографії.

Основні напрямки наукових досліджень

  • Аналіз синергетичних збурень електричних полів сукупністю близько розташованих мікродефектів у полімерній ізоляції кабельних ліній
  • Проблеми деградації полімерної ізоляції та створення моделей неруйнівної діагностики стану ізоляції кабельних ліній, що знаходяться в експлуатації

Викладає дисципліни:

  • Теоретичні основи електротехніки-1 ІЕЕ ОЕ-9ОЕ-п91, ОН-91, ОН-п91

Авторський профіль у міжнародних наукометричних базах:

ORCID Google Scholar Scopus Intellect

Сертифікати про проходження курсів антикорупційного навчання:

Сертифікат 1

Контакти:

Адреса:

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Політехнічна, 37, корпус №20, кімната 261

Телефон:

  • +380442048515

email:

  • peretyatko.julia@gmail.com