Кафедра теоретичної електротехніки

Науково-педагогічні працівники

ЩЕРБА МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Професор кафедри теоретичної електротехніки

Професор

Доктор технічних наук

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018 р.)

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2014 р.)

Переможець в конкурсі "Молодий викладач-дослідник" у 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 та 2014 роках

Основні етапи науково-педагогічної роботи.

Доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної електротехніки. Закінчив фізико технічний інститут НТУУ "КПІ" за спеціальністю «Прикладна фізика». Кваліфікація за дипломом – інженер-дослідник. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті електродинаміки НАН України за спеціальністю 05.09.05 - "Теоретична електротехніка" на тему "Закономірності локальних підсилень електричного поля в діелектричному середовищі з провідними близько розташованими включеннями". У 2018 р. захистив докторську дисертацію.

Автор більше 120 друкованих праць, в т.ч. біля 50 наукових статей у фахових виданнях України, 3-х навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві), 10 патентів України. Науковий керівник іноземного аспіранта.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року за роботу "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги".

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року за роботу «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг».

Основні напрямки наукових досліджень

  • Теоретична електротехніка
  • Аналіз неоднорідних електро-магнітних полів в гетерогенних середовищах з включеннями
  • Порогові електрофізичні процеси у твердій полімерній ізоляції силових кабелів

Викладає дисципліни:

  • Комп'ютерно-інтегровані технології в електроенергетиці ФЕА ЕВ-91
  • Теоретичні основи електротехніки-1 ФЕА ЕТ-91,ЕТ-п91,ЕД-91
  • Теоретичні основи електротехніки-3 ФЕА ЕТ-81,ЕТ-п81,ЕД-81,ЕВ-81

Авторський профіль у міжнародних наукометричних базах:

ORCID Google Scholar Scopus Intellect

Контакти:

Адреса:

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського, вул. Політехнічна, 37, корпус №20, кімната 266

Телефон:

  • +380935709528

email:

  • m.shcherba@gmail.com