Кафедра теоретичної електротехніки

Навчальні плани

Навчальні та робочі навчальні плани

Навчальні та робочі навчальні плани на 2023-2024 навчальний рік

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Навчальні плани

Навчальний план прийому 2023 року підготовки бакалавра з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Навчальний план прийому 2023 року підготовки бакалавра з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Форма навчання: Заочна Завантажити

Робочі навчальні плани

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь бакалавра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2022 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь бакалавра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2021 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь бакалавра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2020 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь бакалавра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь бакалавра. Форма навчання: Заочна Завантажити

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Навчальні плани

Навчальний план прийому 2023 року підготовки магістра з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-науковою програмою "Електроенергетика та електромеханіка". Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Навчальний план прийому 2023 року підготовки магістра з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Навчальний план прийому 2023 року підготовки магістра з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-професійною програмою "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Форма навчання: Заочна Завантажити

Робочі навчальні плани

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-наукова програма "Електроенергетика та електромеханіка". Освітній ступінь магістра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2022 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-наукова програма "Електроенергетика та електромеханіка". Освітній ступінь магістра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь магістра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2022 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь магістра. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітньо-професійна програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси". Освітній ступінь магістра. Форма навчання: Заочна Завантажити

Для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Навчальні плани

Навчальний план прийому 2023 року. Підготовки доктора філософії з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-науковою програмою "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Навчальний план прийому 2023 року. Підготовки доктора філософії з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-науковою програмою "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Форма навчання: Очна (вечірня) Завантажити

Навчальний план прийому 2023 року. Підготовки доктора філософії з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-науковою програмою "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Форма навчання: Заочна Завантажити

Навчальний план прийому 2023 року. Підготовки доктора філософії з галузі знань 14 - Електрична інженерія за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньо-науковою програмою "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Форма навчання: Очна (поза аспірантурою) Завантажити

Робочі навчальні плани

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", Освітня програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Освітній ступінь доктора філософії. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2022 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", Освітня програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Освітній ступінь доктора філософії. Форма навчання: Очна (денна) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", Освітня програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Освітній ступінь доктора філософії. Форма навчання: Заочна Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", Освітня програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Освітній ступінь доктора філософії. Форма навчання: Очна (вечірня) Завантажити

Робочий навчальний план на 2023-2024 навчальний рік, прийому 2023 року. Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", Освітня програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Освітній ступінь доктора філософії. Форма навчання: Очна (поза аспірантурою) Завантажити